Sebil Yayınevi

Kainata hakim olan ebedi ve ilahi bir kanunun icabı olarak daima müşahede edilegelmiş olan 'Hak-Batıl Mücadalesi'nin en kesif bir surette cereyan ettiği saha hiç şüphesiz bizim milli ve dini tarihimizdir. Bununsa, biri siyasi ve askeri olmak üzere hariçten; diğeri ise fitne ve fesat çıkarmak şeklinde dahilden icra edilmiş olduğu çok bilinen bir gerçektir. Ancak unutmamak gerekir ki, İslam'ın vahdetini bozarak O'nun kuvvet ve kudretini zaafa uğratmak yönünden iç bünyede zuhur eden bir takım dahili fitne veya tahrif hareketleri, askeri ve siyasi karşı koymalar ve bunun icabı olan hap ve darplerden daha müessiri olmuştur.

Tarihten Günümüze Tahrif Hareketleri adıyla kaleme alınmış olan işbu eser, zikredilen şu ehemmiyetine binaen, tarih boyunca İslam'ın safiyetine karşı gerçek bir ihanet hareketi olan dahili fitnelerin teşhiri maksadıyla yazılmıştır.

TARİHTEN GÜNÜMÜZE TAHRİF HAREKETLERİ C-I

Bilhassa İLK FİTNE VE BUNU NTARİH BOYUNCA TEZÂHÜR ŞEKİLLERİ, İSLÂM ÂLEMİ VE TÜRKİYE'DE SÂİR SİYÂSÎ SEBEPLERLE ORTAYA ÇIKMIŞ OLAN TAHRİF HAREKETLERİ,  NASLARDAN HÜKÜM ÇIKARMA ZARÛRETİNDEN DOĞAN MEZHEPLER gibi başlıklarla Peygamber Efendimizin vefaatından 1950'ye kadar olan tahrifçileri bir arada soluksuz okuyacağınız bir kitap.

 

TARİHTEN GÜNÜMÜZE TAHRİF HAREKETLERİ C-II

Bilhassa MEZHEPSİZLİK, SELEFİLİK VE DİNDE REFORM MES'ELELERİ, İSLÂM'DA BÜYÜK DEPREM: KEMALİST TAHRİFAT, KEMALİST DESTEKLİ GÜNÜMÜZ TAHRİPÇİLERİNDEN BİRKAÇI gibi başlıklarla tahrifçileri bir arada soluksuz okuyacağınız bir kitap.

 

TARİHTEN GÜNÜMÜZE TAHRİF HAREKETLERİ C-III

Bilhassa TASAVVUFUN MÂHİYETİ VE TASAVVUF DÜŞMANLIĞI , ASRIN FİTNESİ DİYALOG İHÂNETİ ve KUR'AN-I KERİM'İN BAZI ÂYETLERİNİN TÂRİHSEL OLDUĞU İDDİASI  gibi başlıklarla yakın tarihimizin tahrifçileri ile son dönemleriize ait tahrifçileri bir arada soluksuz okuyacağınız bir kitap.

NOT: FETHULLAH GÜLEN'İN 5 DÂVA AÇIP, PİYASADAN TOPLATMAYA ÇALIŞTIĞI ESERDİR.

Roman Boy, Kitap Kağıdı, Ciltleri takribi 640 Sayfa

TAHRİF HAREKETLERİ SETİ (3 KİTAP)

130,00₺ Normal Fiyat
98,80₺İndirimli Fiyat

1/2

75 TL üzeri Kargo bedava

Benzer Ürünler

Şu an gösterilecek ürünümüz yok.

Şu an gösterilecek ürünümüz yok.

Şu an gösterilecek ürünümüz yok.

Şu an gösterilecek ürünümüz yok.

Şu an gösterilecek ürünümüz yok.

Şu an gösterilecek ürünümüz yok.