Buhârî ve Müslim döneminde yaşayan hadisotoritelerinin hocası olan Ebû Bekr b. Ebî Şeybe, kendi dönemine kadar yazılmışen kapsamlı hadis koleksiyonu ile ünlenmiştir. Daha önce kaleme alınmışAbdürrezzâk'ın aynı adlı MUSANNEF'inden daha hacimli ve daha zengin içeriği ile39000 hadis-i şerif, sahabe kavli, fetvası ve fiillerini ihtiva etmekte olanelinizdeki bu eser, alanında yazılmış en hacimli ve zamanımıza eksiksizulaşabilmiş yegâne çalışmadır. Sahihler ve sünenler gibi hadis çalışmalarınaaltyapı oluşturmuş tertip ve sunuma sahiptir. Muhammed Avvâme'nin titiz tahkikçalışmaları ile dünya kütüphanelerindeki en eski nüshaları esas alınarak yayınahazırlanmıştır.

Musannef (16 Cilt Takım)

700,00₺ Normal Fiyat
532,00₺İndirimli Fiyat

1/3

1/1