ilme hizmet etmeyi bizlere nasip eden alemlerin Rabbi Allah’a hamd ve şükür; sevgili Peygamberimiz, eşsiz örneğimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.), ashabına ve temiz ailesine de salat ve selam ediyoruz.

Elinizdeki kitap, hadisle fıkhın iç içe bulunduğu, bunların geniş bir kültür ve engin bir ilmı birikim ışığında değerlendirildiği, islam kültür mirasımızın kıymetli çalışmalarından birini oluşturmaktadır. Bir fıkıh kitabı olmasının yanı sıra, içerisinde 7000’den fazla hadis -ki bu rakam, Buhari’nin Sahıh’indeki yer alan hadis sayısıyla yaklaşık aynıdır- bulundurmasıyla, aynı zamanda bir hadis kitabıdır.

Fıkıh kitapları kategorisinde değerlendirildiğinde, Hanefi mezhebi fıkhına dair müstesna çalışmalardan birini oluşturmaktadır. Hadis kitapları kategorisinde ise, fıkıh konularına göre kaleme alınmış bir hadis kitabı olup, şerh edebiyatı içinde yer almaktadır. Şerh çalışmasının, sıradan bir açıklama ve yorumlama faaliyetinden öte belli bir ilmı seviye ve birikim isteyen, zor ve geniş boyutlu bir çalışma olduğu açıktır.

Hadisler, dinı hükümlerin Kur’an-ı Kerim’den sonraki ikinci kaynağıdır.

Kur’an’ın hiç değinmediği veya tam olarak açıklığa kavuşturmadığı konularda açıklamalarda bulunur, yeni hükümler koyar. Bu sebeple, hadisler olmaksızın, Allah’ın hoşnut olacağı bir hayat sürmek mümkün gözükmemektedir. Bu bakımdan sünnet, büyük önem arzetmektedir. islam alimleri arasında, Hz. Peygamber’in sünnetine uyma ve onu örnek almanın gerekliliği konusunda herhangi bir görüş ayrılığı mevcut değildir.

Mezheplerde bazı konularda görülen ihtilaf ve farklılıkların sebebi, Kur’ an ve Sünnet’i anlama ve yorumlamadaki farklılıktan ileri gelmektedir. Aynı meselede farklı içtihadlar ve hükümler ortaya koyan müctehid alimlerin hepsi, görüşlerini Kur’an ve Sünnet’e dayandırmışlardır. Bu sebeple bir konuda mevcut bütün hadisleri, fıkıh geleneğindeki faddılık ve tartışmaları bilmeden, bir hadisten ilk bakışta anlaşılan anlamı esas alarak, herhangi bir mezhebin farklı uygulamasını eleştirrnek doğru değildir.

 

iMAM TAHAVi • ŞERHU MEANİ’l-ASAR

 

Özellikle hicrı i ve III. yüzyıllar arasında, İslamı ilimIerden fıkıh usulünün ve fıkhın temellerini atan ve günümüze kadar da etkisini devam ettiren, Ebu Hanife (ö.lS0), İmam Malik, (ö.179), İmam Şafil (ö.204), İmam Ahmed b. Hanbel (ö.241) ve ismini zikredemediğimiz daha nice büyük müdehidler yetişmiştir. Eserin müellifi İmam Ebu Ca’fer Ahmed b. Muhammed et-Tahavı (ö.321) de bu nesilden hemen sonra yaşamış büyük müdehidlerimizden biridir.

Büyük alim İmam Tahavı sadece bir fıkıh alimi değil, aynı zamanda hadis ilminin de önde gelen alimlerindendir. Kitapta, onun bu iki ilim dalındaki engin birikimi ve ilmı yetkinliği belirgin bir şekilde görülmektedir.

O, bu kıymetli eserinde, yöntem olarak, Hanefi mezhebinin dayanağı olan hadislerin yanı sıra farklı mezheplerin görüşlerini ve delilolarak ileri sürdükleri hadisleri birlikte kaydetmiştir. Tahavı, ilk olarak farklı görüşlerin dayanağı olan hadisleri sıralamış, ardından Hanefi mezhebinin temelini oluşturan hadisleri sunmuştur. Farklı grupların ileri sürdükleri hadisleri, gerek metin ve gerekse raviler bakımından değerlendirmeye tabi tutmuş, ardından kendisinin, sonuç olarak benimsediği görüşü belirtmiştir. Bunu da hadisleri hadis usulü tekniklerine göre değerlendirerek, kaynaklardaki durumunu araştırarak, hadisin lafızlarındaki edebı ve bilimsel yönlerin farkında olarak ve hadislerdeki fıkhı hükümleri doğru tespit ve izah etmeye çalışarak yapmıştır.

 

Hadislerle İslam Fıkhı (7 Cilt)

450,00₺ Normal Fiyat
342,00₺İndirimli Fiyat
 • Yazar: İmam Tahavi

  Yayınevi : Beka 

   

   

  Çevirmen: M. Beşir Eryarsoy
  Dil: TÜRKÇE
  Sayfa Sayısı: 5780 (7 Cilt)
  Cilt Tipi: Ciltli
  Kağıt Cinsi: Şamua Kağıt
  Boyut: 17 x 24.5 cm

   

   

Benzer Ürünler

Şu an gösterilecek ürünümüz yok.

Şu an gösterilecek ürünümüz yok.

Şu an gösterilecek ürünümüz yok.

Şu an gösterilecek ürünümüz yok.

Şu an gösterilecek ürünümüz yok.

Şu an gösterilecek ürünümüz yok.

 50 tl'den sonra Kargo Bedava

1/18