Gelenek Yayınları

Âlimler tarafından “şeriat ve hakîkat ilimlerini birleştiren hakiki sûfî imamların sonuncusu” kabul edilenAhmed Zerrûk, Mağrib ve Kuzey Afrika İslam dünyasında şöhret bulmuş, seçkin tasavuf önderlerinden biridir. Yaşadığı yıllar Mağrib’de sosyal ve politik açıdan son derece çalkantılı bir dönem olmasına rağmen, içinde bulunduğu şartları çok iyi değerlendirerek İslâmî ilimlerin hemen hepsinde geniş bir birikim elde etmiştir. İlimde ulaştığı bu derinliğin birer ürünü olan eserleriyle ve kendini toplumun hizmetine adamış biri olarak verdiği mücadeleyle özellikle Kuzey Afrika’da halkın manevî dünyasının şekillenmesinde önemli katkıları olmuştur.

Bu eserde, fakih, muhaddis, müfessir bir sûfî, tasavvufun kâidelerini yazan, tasavvuf başta olmak üzere İslâmî ilimlerin birçok dalında günümüze ulaşan yaklaşık kırk yedi eserin sahibi, hakkında Libya’da araştırma enstitüleri kurulmuş, Kuzey Afrika İslam dünyasındaki şöhretine rağmen ülkemizde az bilinen Şeyh Ahmed Zerrûk tanıtılmaya, hayatı ve eserleri hakkındaki bilgilerin yanı sıra tasavvufi görüşleri gün yüzüne çıkarılmaya çalışılmıştır. Onun fikirlerinin anlaşılması, dinin zaman zaman hurafe ve bidatlerle karıştırıldığı bir dönemdeEhl-i Sünnet çerçevesinde din anlayışının savunulmasına,Kur’an ve Sünnet esaslı sahih tasavvufun ilkelerinin yerleşmesine ve hayatı boyunca verdiği mücadele,toplumun geleceğe umutla bakmasında,insanların hayatını ilmî ve ahlâkî sorumluluk üzere inşa etmesindeönemli ölçüde katkı sağlayacaktır.

Roman Boy, Kitap Kağıdı, 320 Sayfa

Ahmet Zerruk - Hamide Ulupınar

30,00₺ Normal Fiyat
25,20₺İndirimli Fiyat

  Benzer Ürünler

  Şu an gösterilecek ürünümüz yok.

  Şu an gösterilecek ürünümüz yok.

  Şu an gösterilecek ürünümüz yok.

  Şu an gösterilecek ürünümüz yok.

  Şu an gösterilecek ürünümüz yok.

  Şu an gösterilecek ürünümüz yok.

   50 tl'den sonra Kargo Bedava

  1/18