Turist olmak, “modern” olmayı tanımlayan niteliklerden biridir

İngiliz asıllı sosyolog John Urry, “Mekânları Tüketmek” kitabında sanayileşmeyle birlikte kentlerde gelişen doğadan kopuk yeni yaşam tarzının, kentsel alanda, banliyölerde ve kırsal alanda yarattığı değişimi inceliyor.

Ayrıca mekanın tüketilmesini düzenleme ve teşvik etmeye yönelik olarak gelişen hizmet sektörünü; yani turizmi, bu tüketim pazarının giderek gelişmesiyle rağbet gören yerlerin, asıl dönüştüğünü ve yeniden yapılandırıldığını ortaya koyuyor.

3 / 17

Turizm ona göre, otantik değerlerin ve yaşam biçimlerinin yapay olarak yeniden üretilip uygun fiyatla paketlenerek "gelişmiş" Batılılara sunulmasıdır. Bu paket, yerli halkın işe giderken otantik üniformasını giydiği, kırsal alanın işaretli patikalarla "doğa yürüyüşçüleri" için tanzim edildiği, yerel yiyeceklerin seri olarak üretilip ambalajlandığı, hepimizin kredi kartıyla üç taksitte ödemek koşuluyla birer başrol oyuncusu olabileceğimiz bir sahne performansını içermektedir.

4 / 17

Yazar, "gelişmiş" Batı'nın "el değmemiş"e olan kibirli ve modernist merakı sonucu, bir zamanlar tarımsal üretim ve doğaya ev sahipliği yapan kırsal alanın, seçkinlere ve orta sınıf maceracılara hizmet için kurulmuş bir doğal ortam simülasyonuna dönüştüğünü ileri sürüyor. Urry, ayrıntılarıyla ele aldığı bu konuları, bir zaman-mekân toplumsal çözümlemesi çerçevesine oturtuyor.

5 / 17

Urry'ye göre bu asalak karakter, bugüne dek sosyolojik alanda tutarlı ve kapsamlı bir zaman-mekân toplumsal çözümlemesi geliştirmenin önünde bir engel teşkil etmekle birlikte, diğer bilimcilerin birbirinden kopuk olarak algıladığı zaman ve mekânın bütünleyici bir çerçevede yeniden ele alınabilmesini olanaklı kılıyor.

6 / 17

John Urry, turizm ve mekanın tüketilmesine eğilirken politik, ekonomik ve kültürel süreçler üzerinde önemle durarak, bu türden kapsamlı bir zaman-mekân sosyolojisinin önemli ve özenli bir örneğini veriyor. Ona göre tüketim sosyoloji açısından kapitalizmin en can alıcı özelliği zamanın satın alınabilmesidir. Yani boş zamana sahip olmak…

7 / 17

Modern toplumda herkesin haftada en azından bir gün veya daha fazla, yılda birkaç hafta ya da daha fazla çalışma dışı kalma hakkı vardır. Bu süreçteki faaliyetler de ayrı bir tüketim sektörünü doğurur. Tatil tüketmeye yönelik bir gereksinimdir modern toplumlarda. Bu klasik seyahat anlayışından oldukça farklıdır.

8 / 17

Urry'ye göre bu yeni tüketim sürecini sosyolojik açıdan analizi için incelenmesi gereken bir olgu da “turist bakışı”dır. Turistin seyyahtan ve tatile çıkmanın seyahatten farklarını bu kavram üzerinden irdeler. Ona göre turist bakışı özelliğe sahiptir:

9 / 17

Turizm karşıtını, yani düzenli ve örgütlü çalışmayı gerektiren bir boş zaman etkinliğidir. Turizm, “modern” toplumlardaki toplumsal pratiğin ayrı ve düzenli alanları olarak çalışma ve boş zamanın nasıl örgütlendiğine ilişkin bir tezahürdür. Daha doğrusu, bir turist olmak, “modern” olmayı tanımlayan niteliklerden biridir ve ücretli çalışmanın büyük dönüşümleriyle bağlantılıdır.

10 / 17

Turist bakışı, insanların, başka varış noktalarına doğru devinimlerinden ve oralarda konaklamalarından ortaya çıkar. Bu, zorunlu olarak mekan içinde bir devinimi, yani seyahati ve yeni bir yer veya yerlerde konaklama süresini gerektirir.

11 / 17

Seyahat ve konaklama, normal ikamet ve çalışma yerlerinin dışındaki yerlere yöneliktir. Başka yerlerdeki ikamet kısa dönemli ve geçici niteliktedir. Görece kısa bir zaman aralığı içinde belirgin bir “yuva”ya dönüş yönelimi vardır.

12 / 17

Tatil amaçlı gidilen yerler ücretli çalışmayla doğrudan bağlantısı olmayan amaçlara yöneliktir ve genel olarak (hem ücretli hem ücretsiz) çalışma ile bazı belirgin karşıtlıklar göstermektedir.

13 / 17

Modern toplumların nüfusunun önemli bir oranı, bu çeşit turist pratikleriyle ve “turist bakışı”nın kitle karakteriyle baş etmek üzere, toplumsallaşmış yeni sunum biçimleri geliştirmektedir. (“Seyahat”in bireysel karakterine karşıt olarak.)

14 / 17

Gidilecek yerler turist bakışıyla seçilir; çünkü özellikle hayal kurma ve fantezi aracılığıyla, ya alışıldık biçimde karşılaşılanlardan farklı anlamlar içeren ya da farklı bir düzeyde oluşan yoğun hazlara yönelik bir beklenti vardır. Bu çeşit beklenti, bu bakışı oluşturan film, TV, dergiler, kayıtlar ve videolar gibi turist-dışı pratikler çeşitliliği aracılığıyla kurulur ve sürdürülür. Bu tür uygulamalar, tatil deneyimlerinin anlaşılmasına yardım edecek göstergeler sağlar. Böylelikle görülen şey, bu önceden verili kategoriler yardımıyla yorumlanır.

15 / 17

Turist bakışı kişileri gündelik ve rutin deneyimlerden ayıran peyzajın özelliklerine yöneltilir. Bir anlamda sıra dışı ele alınmaları nedeniyle bu tür görünümlere bakılır. Bu tür turist manzaralarına bakmak çoğunlukla peyzaj ya da kentsel peyzajın görsel öğelerine yönelik olarak normalde gündelik yaşamda bulunandan çok daha büyük bir duyarlılık taşıyan farklı toplumsal örüntü biçimlerini gerektirir. İnsanlar daha sonra görsel olarak nesneleştirilen ya da fotoğraf, kartpostal, filmler, modeller vb. aracılığıyla ele geçirilen bu turist bakışı üzerinde oyalanırlar. Böylece bu bakışın sonsuz olarak yeniden üretilmesini ve yeniden ele geçirilmesi sağlanır.

16 / 17

Ayrıca, turist bakışı göstergeler aracılığıyla oluşturulur ve turizm bu tür göstergelerin koleksiyonuyla ilgilidir.

17 / 17

Turist bakışının her daim nesnelerini yeniden üretmeye çabalayan bir turist profesyonelleri ordusu mevcuttur. Bu nesneler karmaşık ve değişen bir hiyerarşi içine yerleştirilir. Bu, bir yanda bu tür nesnelerin sağlanmasına katılan farklı sermaye ve devlet çıkarları arasındaki rekabet ile diğer yandan potansiyel ziyaretçi nüfusu içindeki değişen sınıf, cinsiyet ve kuşak beğeni farklılıkları arasındaki karşılıklı etkileşime bağlıdır.

Site Yaptırmak mı İstiyorsunuz

Kurumsal ve e- ticaret siteleri için doğru yerdesiniz

Kurumsal Site: 499 TL

E- Ticaret Sitesi: 799 TL

Bilgisayar Ekranları

Mesai Saatlerimiz

Hafta İçi 09-17 Arası

Yerimiz

Akyol mahallesi, Atatürk Bulvarı No: 111/B Şahinbey - Gaziantep

bilgi@mirkitap.com

5539207655

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter