top of page

Thomas Piketty


Aşkın De Hali


Avrupa Ekonomi Birliği Yrjö Jahnsson ve Financial Times & McKinsey iş dünyası kitabı ödüllü ekonomist, Yirmi Birinci Yüzyılda Kapital kitabının yazarı Thomas Piketty'den ekonomik eşitsizliklerin nedenlerine ilişkin kapsamlı bir inceleme.

Eşitsizliğin temelinde sermayenin belirli birkaç elde toplanması mı yatıyor? Vergilendirme ve sermayenin yeniden dağıtımı eşitsizliğin önüne geçebilir mi? ı tür emeğin arz ve talep dengesi ile ücretlerdeki eşitsizlik bağlantılı mı? şitsizlik, sermayenin aile düzeyinde nesilden nesile aktarılmasından mı kaynaklanıyor? Devletin eğitim alanında yatırım yapması fırsat eşitsizliğini sona erdirebilir mi? üksek ücretlerden alınan vergiler göz ardı edilebilir seviyede mi? Bu vergilere uygulanacak artışlar çalışma teşvikinin azalmasına yol açar mı? Bu ve bunlar gibi sorulara, en yenilerinin de dahil olduğu ekonomi kuramlarıyla yanıt arayan Piketty, Eşitsizlikler Ekonomisi’nde genelgeçer pek çok fikir ve anlayışı yeniden değerlendirirken temel sorunlar üzerine yapılan tartışmalara katkıda bulunuyor. Ekonomik eşitsizliğin zaman içindeki değişimini anlamak için temel alınacak tarihsel bilgileri ve kuramsal altyapıyı ekonomi araştırmaları alanına bir giriş.

0 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Bu sebeple istikbalde dahi insan bilgisi ne kadar ilerlerse ilerlesin aklın ötesi mümkün değildir. Esasen insan bilgisinin ilerlemesinin tem