top of page

Sol'un İddiasızlığı ve Cinsel Özgürlük

Cinsel Özgürlük diye tepinen sol; çocuk pornocularının, eşcinsellerin, sözcülerinden başka bir şey değil. Sosyal hayat üzerine söylenecek sözleri yok onların. Sol bir dünya görüşü bile değil, sadece ve sadece şeytana tapma ayinidir. İsmet Özel gibi ahmaklar, "solcu olmadan müslüman olmak iyi değildir" gibi saçma sapan tezler ortaya atabilir ama farkına varsın varmasın İsmet Özel'de diğer solcu yoldaşlar da şeytanın kulu ve kölesidir. İsmet Özel, şeytanın kurşun askerinden fazlası değil.


Akıl En Büyük Peygamberdir
Sol'un İddiasızlığı ve Cinsel Özgürlük

Sol İdeoloji genel olarak sınıf çatışması kavramıyla ayakta durmaya çalışırdı. Çalışırdı zira sınıf çatışması tezleri ve mücadelelerin anlamsız olduğunu gördüler. Sovyet Devleti, Devlet Kapitalizmden başka bir şey değildi. Lenin ve Stalin'de seri katilden başkası değil. Abdullah Öcalan sirk oyuncusu, Murat Karayılan duygusal cani, Duran Kalkan psikopat. Daha ilginci solun da sağında (muhafazakâr demokrat ve milliyetçilerin) sahibi aynı. Şeytan Hazretleri.

İletişim Yayınları'nın sahibi Osman Kavala. Kavala, Cemil Meriç kitapları da yayınlar İsmail Saymaz da. Selahattin Demirtaş, Kavala'nın dağıtım şirketi Punto tarafından servis edilir. Evrensel Gazetesi burada. Birgün Gazetesi de. Kavala; Liberaldir, aynı zamanda Sol... Kimi zaman muhafazakâr-demokrat. Gezi Hadiselerinin mimarlarından. Sel Yayınları da bu potada. Fethullah Gülen grubu ile de paslaşırlar. Oyuncu çok bu arenada oynatan ise tek. Okyanus Ötesi başkomutan. Bakmayın siz AKP'nin bu oyunculardan ayrı durmasına. Zihniyet aynı sadece çıkarlar çatışması mevcut. Neyse burası çok önemli değil.

Sol Zihniyetin günümüzde iddialı olduğu tek alan var. Cinsellik. Neden?


Cinsellik insanın en zayıf alanını oluşturur. Öyle ki kadın ve erkek arasındaki ilişkileri ahlaki zeminde korumak vaaz ve nasihatle bile mümkün değil. Aslında insan kendi haline bırakılırsa sınırsız bir cinsel arzu duyar. Meseleye bu açıdan bakılırsa cinsellik konusunda özgürlük değil sınırları belirlemek daha önemli. Bir ayette şöyle buyrulur mealen:


“Allah sizin tevbenizi kabul etmek istiyor. Hâlbuki şehvetlerine uyanlar ise sizin doğru yoldan büyük bir meyil ile sapmanızı istiyorlar. Allah, din hususundaki ağır teklifleri sizden hafifletmek istiyor. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır.” (Nisa Suresi: 27-28)


Ayette iki önemli unsur var. Birincisi; Allah, şehvetlerine uyup bizi saptırmak isteyenleri tamamen kendi karşıtına yerleştiriyor. İkincisi ise şehvetlerine tapan insanların, sapıklık konusunda son derece hırslı oldukları beyan ediliyor.. Temizlenme vesilesi sayılan tevbenin karşısına şehvetli yaşam gündeme getirilerek şehvetlerine tapan insanların; pisliğe âşık oldukları izah ediliyor. Ayrıca cinsel ilişkilerdeki sapıklık tekliflerinin sadece bir görüş olmadığı arkasında şehvetlerine tapanların organize bir güç oldukları da haber veriliyor. Yani çıplaklık telkini ve emri yaşam tarzı kaygısından değil şeytan başta olmak üzere uluslararası organizasyonlarının bir sonucudur. Dörde kadar evliliği yasaklayıp metres hayatını ve genelevleri kutsal bir kurum olarak gören kimseler, kurşun askerlerdir. Feministler namusu ayaklar altına alırken ve genelevlerine tek laf etmezken masum olduklarını iddia edemezler. Aslında çıplaklık kişilikleri çalmanın en etkili yoludur. Bir toplumda çıplaklık, teşvik edilirse şahsiyet erozyona uğrar ve bu toplumlarda istediğiniz yasayı geçirebilirsiniz. Kemalist-Laikperestlerin “Kürt yoktur” gibi saçma sapan tezlerini yasalaştırması aslında şahsiyetli bir toplumda mümkün olmazdı. Faizle milleti sömürebilmek içinde çıplaklığa ihtiyaç duyarsınız. Esasen kapitalizmde kadın, malları pazarlamak için etkili bir araçtır.


İslam Fıkhında cariye olan kadınlar zina yaparlarsa diğer kadınlara uygulanan cezanın yarısı uygulanır. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır: “Sizden her kim hür mümin kadınları nikâh edecek bir zenginliğe gücü yetmiyorsa, ona da ellerinizin altındaki mümin cariyelerinizden efendilerinin rızası ile nikâhlamak var. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Siz birbirinizdensiniz. O halde sahiplerinin izni ile ve mehirlerini örfe göre vermek suretiyle cariyelerden iffetli olan, zina etmeyen, dost da edinmeyenlerle evlenin. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa, o vakit hür kadınlar hakkında gerekli bulunan cezanın yarısı kendilerine lazım gelir. Bu hükümler, içinizden günah işlemekten korkanlaradır. Sabretmeniz ise, sizin için daha hayırlıdır. Allah Gafûrdur, Rahimdir (çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir). (Nisa Suresi: 25)


Cariyelere bu cezanın yarısının uygulanmasının hikmetlerinden birisi de cariye, toplumda yabancı ve yalnızdır bu yüzden onun utanması gereken bir ailesi yoktur ve korunağı da bulunmamaktadır. Bu sebeple içinde bulunduğu şartlar onu zinaya düşürmeye çok uygundur. İşte bunu bilen Feministler; kadını; kocası, erkek kardeşi ve babasından koparmak istemektedir. Kadın; ailesinden kopsun ki daha rahat satılsın. Dünyadaki bütün beyaz kadın satıcıların patronu Feministlerdir!..


Solun günümüzde sadece cinsellik, cinsel özgürlük sloganları atmasının tek sebebi var. Efendileri parababalarına sermaye kazandırmak. Hâlbuki cinsellik öncelikle disiplin gerektiren bir süreçtir. Cinsel Özgürlük diye tepinen sol; çocuk pornocularının, eşcinsellerin, sözcülerinden başka bir şey değil. Sosyal hayat üzerine söylenecek sözleri yok onların. Sol bir dünya görüşü bile değil, sadece ve sadece şeytana tapma ayinidir. İsmet Özel gibi ahmaklar, "solcu olmadan müslüman olmak iyi değildir" gibi saçma sapan tezler ortaya atabilir ama farkına varsın varmasın İsmet Özel'de diğer solcu yoldaşlar da şeytanın kulu ve kölesidir. İsmet Özel, şeytanın kurşun askerinden fazlası değil.


Cinselliğe sonsuz “özgürlük” verilmesinin manası aslında insanı insan yapan sevgi ve aile gibi kurum ve kavramların yok edilme arzusundan başkası değil. Ayet-i kerimede şöyle buyrulur: “Ey Âdemoğulları, şeytan, anne ve babanızın çirkin yerlerini kendilerine göstermek için, elbiselerini sıyırtarak, onları cennetten çıkardığı gibi sakın sizi de bir belaya uğratmasın. Çünkü o ve taraftarları, (kendilerini göremeyeceğiniz yerden) sizleri görmektedir. Biz gerçekten şeytanları, inanmayacakların dostları kıldık.” (Araf Suresi: 27) Ayet-i kerime’de “çirkin yerleri” kendine göstermekten kasıt, insanın elbisesini çıkartması değildir. Buradan kasıt, insanın içinde yer alan nefret, saptırma, kan dökme gibi çirkinliklerin açığa çıkmasıdır. Bunun açığa çıkması, insanın asaletini kaybetmesi için sınırsız ve her türlü sapık cinsi özgürlüğün hayata geçmesi şart. Sol, insan ile savaşıyor. Bakalım kim kazanacak: İnsanlık mı, solcular mı?

Comments


bottom of page