Padişahların kökeni, burcu, hastalığı…

Osmanlı Hanedanının Kayıt Defteri’nde padişahların burçları, kökenleri, tuğraları, lakapları, hocaları, tarikatları, hobileri, defin yerleri, kimin ne kadar toprak kaybettiği ve kazandığı, zevceleri ve çocuk sayıları gibi pek çok önemli veri yer alıyor.


Aslı Taner

Star Gazetesi

 

Osmanlı Hanedanı azası Şehzade Osman Osmanoğlu tarafından hazırlanan Osmanlı Hanedanı’nın Kayıt Defteri Timaş Yayınları arasından çıkan ilginç bir çalışma. Kitapta Osmanlı sarayının içindeki incelikler ve detaylar yorum yapılmadan rakamlarla tespit edilerek aktarılmış. Padişahların borçlarına, hanımları-nın soylarına, hangi padişahın hangi dini tarikata mensup olduğuna, nişanlara, sünnet ve kılıç kuşanma merasimlerindeki teferruatlara varıncaya kadar birçok az bilinen gerçek bu kitapta belgelenmiş, tasnif edilmiş haliyle önümüzde.  Osmanoğlu bu kitapla hem ailesine olan sorumluluğunu yerine getiriyor hem de piyasada dolaşan yalan yanlış rivayetlerin önünü kesiyor. Tabii en önemlisi de tarih araştırmacıları için değerli bir kaynak ortaya çıkartıyor. Hiç şüphe yok ki çeşitli başlıklar altında oluşturduğu istatistiksel veriler, tarih merakları tarafından İlgi ile karşılanacaktır.7 ÇERKEZ, 3 BİZANSLI

Osmanlı Devleti’nin kuruluşu olarak kabul edilen 1299’dan Sultan Vahdeddin Han’ın memleketten ayrıldığı 1922 yılına kadarki 600 yılı aşkın müddet zarfında Osman Gazi’nin erkek neslinden 36 padişah hüküm sürü. Bunlar içerisinde müstesna kumandanlar, dahi devlet adamları, büyük sporcular, usta müzisyenler, meşhur hattatlar, büyük şairler, ünlü bestekarlar çıkmıştır. Her birinin ilgi alanları, hastalıkları, kökenleri her zaman merak konusu olmuştur.

Örneğin Osmanlı’nın anne tarafından köken dağılımı şöyledir: Çerkez 7, Türk 6, Bizanslı 3, Venedikli 3, Ukraynalı 2, Kırımlı 1, Arnavut 1, kökeni bi-linmeyen de bir padişah bulunuyor. Kitapta kimin hangi kökenden olduğunu tek tek görmek de mümkün.

OĞLAK BURCU SULTANLAR

Osmanlı padişahlarının burç dağılımı ise şöyle: Koç 3 kişi, boğa 1 kişi, ikizler 3 kişi, yengeç 2 kişi, aslan 2 kişi, başak 3 kişi, terazi 1 kişi, akrep 4 kişi, yay 1 kişi, oğlak 5 kişi, kova 3 kişi, balık 2 kişi, burcu bilmeyen 6 kişi. Padişahların sünnet düğünlerinin tarihleri, şehirleri, kimlerle yapıldığına dair bilgiler, kılıç kuşanma törenlerine ait bütün detayları bu kitapta bulmak mümkün. Tuğralar, lakaplar, mahlaslar, padişahların hocaları, mensubu oldukları tarikatlar, hobi-leri, defin yerleri, kimin ne kadar toprak kaybettiği ve kazandığı, zevceleri ve çocuk sayıları ayrı başlıklar olarak ele alınmış. İdam ettirilen padişahlar, evlen-meyenler padişahlar, padişahlara takdim edilmiş olan ecnebi nişanları da kitabın ilgiyle okunacak bölümleri arasında.

Padişahların vefat sebepleri arasında da ilginç detaylar yer alıyor: Orhangazi yaşlılık, I. Osman gut ve beyin kanaması nedeniyle ha-yatını kaybetmiş. II. Selim hamamda düşme neticesinde iç kanama geçirmiş. Üçüncü Murat prostat kanseri nedeniyle ölmüş. Verem-den vefat eden iki padişah var: II. Mahmut ve Abdülmecid. Ölüm nedenleri arasında kalp krizi ve beyin kanamasın çokluğu dikkat çekiyor. Şeker nedeniyle hayatını kaybeden sadece III. Ahmet ve IV. Murat.