Muhammed Ali Sabuni• Bu eser, ahkâm âyetlerinin tümünü kapsar.

• Lügat âlimleri ile müfessirlerin söz ve görüşlerinden delîller getirilip lafzî tahlîller yapılmıştır.

• Kitâbda ki mevzûlar, nüzûl sırasına göre düzenlenmiş, nüzûl sebebleri belirtilmiştir.

• Âyetler arasındaki bağlantılar ortaya konmuştur.

• Âyetlerde ki hükümler, sıraya göre açıklanmış mezheb görüşleri, ihtilâf edilen husûslarda dayanılan delîller incelenip belirtilmiştir.

• Ahkâm âyetlerindeki teşrî‘î hikmetlere işâret olunmuştur.

• Bu eser, İslâmî geleneğin sağlam üslûbu ile çağımızın kolay üslûbunu harmanlaştırarak okuyucularına kolay bir yol sunmuştur.

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

NEREDE tükettin ömrünü? Bir hareketin hatırası, bir tutkunun işareti, bir maceranın parıltısı, güzel ve firari bir cinnet-geçmişinde bunların hiçbiri yok;hiçbir sayıklama senin ismini taşımıyor, seni

Her yazarın içinde az ya da çok bir yer yaratma, bütün yerleri geride bırakıp yazıya yerleşme isteği vardır. Bir yazınsal vatan: Bu taşlı toprağı ben yarattım, bu geniş bozkırı, bu yeşil tepeleri, bu

YİRMİNCİ YÜZYILIN en sarsıcı, en etkili kitaplarından biri olan Şarkiyatçılık'ta, "Batı"nın "Doğu"ya bakış tarzını büyük bir zihinsel güçle sorgulamıştır Edward Said:"Şark'ın kurulmuş bir şey olduğunu