Muhafazakar milliyetçiliğin şansı var mı?

Milliyetçilik giderek muhafazakarlaşıyor mu? Ya da muhafazakar bir milliyetçiliğin Türkiye ölçeğinde şansı nedir? Prof. Baran Dural milliyetçilik ile ilgili Türkiye ölçeğinde irdelediği kilit konular arasında bu sorulara cevap bulabilirsiniz.Star Gazetesi

Milliyetçilik konusundaki akademik çalışmalarına bir yenisini ekleyen Prof. Dr. Baran Dural, milliyetçiliğin kökenleri ve bugün geldiği noktayı Batı’da ve Tür-kiye’de Kuramsal Milliyetçilik kitabında tartışmaya devam ediyor.Prof. Dural’ın Pratikten Teoriye Milliyetçi Hareket I-II kitabı esas alınarak hazırlanan Batı’da ve Türkiye’de Kuramsal Milliyetçilik’in ilk iki bölümü içerik ve kaynaklara yapılan ilavelerle güncellenmiş. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise tamamen yeni metinlerle birlikte Dural ve arkadaşlarınca hazırlanarak çeşitli kongrelerde sunulmuş makaleler yer alıyor. Kitap milliyetçilik üzerine düşünenler ve okumalar yapanlar için sağlam bir zeminde ilerleme imkânı sağlıyor. “Önkabulsüz Bir Milliyetçilik Anlayışı” başlıklı bölümde milliyetçiliğin devlet geleneğindeki yerine işaret eden Prof. Dural, 

“Dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Türkiye’de de milliyetçi yapılanmanın devleti kuran-yöneten elitlerle ve de devletin bizzat kendi ideolojik yapı-sıyla yakın temas halinde bulunduğu varsayılabilir” diyor ve devam ediyor: “Türk Milletinin üyesi olmayı, tıpkı Mustafa Kemal Atatürk’ün belirttiği gibi kendisini Türk vatandaşı olarak nitelendirmek ve yurdu sevmek olarak algılayan milliyetçi kanaat önderleri, geçen onca zaman dilimine karşın bu tavırların-dan sapma göstermemişlerdir.” Prof. Dural bu noktada Eski MHP sözcüsü Şevket Bülent Yahnici’nin 1999 yılında TV ekranlarından yansıttığı ve ‘hayli manidardır’ notunu düştüğü şu açıklamasını da hatırlatıyor:

PEMBE MİLLİYETÇİLİK

“Bir  Türk Milliyetçisi olarak mensubiyet şuurunun soy temeline bağlı olduğuna inanmaktayım. Ancak gelinen nokta bizi ‘Ne Mutlu Türk’üm Diyene’ söyleminin bile ötesine çekmiştir. Artık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kavramını bile yeterli görecek bir sınıra geldik.” Ancak söz konusu açıklamanın Türk Milliyetçi Hareketi’nin ulusal tözün varlık dayanaklarından birisi olan potansiyel düşman ihtiyacı ya da “ben” ve “öteki” kavramlarına ihtiyaç duymadığı anlamlarına gelmediğini belirten Prof. Dural, “Yine de yeri geldiğinde sorunsallaştırılacak olan ‘Güleryüzlü pembe bir milliyetçilik mümkün mü?’ sorusuna yanıt aranırken bu tip ayraçlara fazlasıyla gereksinim duyulacağı su götürmez bir gerçektir.” değerlendirmesinde bulunuyor.

Kitap, milliyetçiliğin her ulusun ya da kerameti kendisinden menkul siyasetçi/kuramcının, siyasal “gündüz düşleri”ne göre tasarımladığı, bölük-pörçük düşünceler sisteminden ziyade, toparlayıcı, evrensel bir ideoloji olarak ele alınması gerektiği tezinden yola çıkılarak hazırlanılmış. Milliyetçiliğin giderek mu-hafazakarlaşıp/muhafazakarlaşamayacağı ya da muhafazakar bir milliyetçiliğin şansı da Türkiye ölçeğinde irdelenen kilit konular arasında.

Site Yaptırmak mı İstiyorsunuz

Kurumsal ve e- ticaret siteleri için doğru yerdesiniz

Kurumsal Site: 499 TL

E- Ticaret Sitesi: 799 TL

Bilgisayar Ekranları

Mesai Saatlerimiz

Hafta İçi 09-17 Arası

Yerimiz

Akyol mahallesi, Atatürk Bulvarı No: 111/B Şahinbey - Gaziantep

bilgi@mirkitap.com

5539207655

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter