İbrahim Zeyd Gerçik: Süleymaniye Külliyesi bir iddiayı, bir duruşu ifade eder

'Bir Yönetim Modeli: Süleymaniye - Yönetim, Psikoloji ve Kurum Kültürü' ve 'Bir Yönetim Modeli: Mimar Sinan - İnsan Kaynakları ve Proje Yönetimi' kitaplarının yazarı İbrahim Zeyd Gerçik, Mimar Sinani Süleymaniye Külliyesi ve külliyenin inşa süreci hakkında Önder Hanelçi'nin sorularını cevapladı.Önder Hanelçi'

TRT Haber

 

Bir Yönetim Modeli: Süleymaniye - Yönetim, Psikoloji ve Kurum Kültürü” ve “Bir Yönetim Modeli: Mimar Sinan - İnsan Kaynakları ve Proje Yönetimi” kitaplarının yazarı İbrahim Zeyd Gerçik, geçtiğimiz günlerde TRT Haber’de yayınlanan Kültür Sanat Dünyası programına konuk oldu ve Süleymaniye Külliyesi üzerine konuştu. Kendisiyle bu program vesilesiyle yapılan söyleşinin tamamını yayınlıyoruz.Hocam öncelikle şunu soracağım. Alanınız dışındaki temasınız, mimari ve Mimar Sinan. İki önemli kitap yazdınız Bir Yönetim Modeli: Sinan ve Bir Yönetim Modeli: Süleymaniye. Çıkış noktanız ne oldu?

Yönetim düşüncesi, mimari, sanat, toplumsal kimlik. Hepsini harmanlayarak insanımıza kendi kimliği, duruşu, yönetimsel deneyimini aktarmak temel amacımdı. Ve bu amacı aktarabilecek en iyi tarihsel modelin 200 yıllık hem bir yönetim hem bir şehirleşme ve medeniyet birikimi olan Süleymaniye Külliyesi olacağını düşünerek Süleymaniye Külliyesi üzerinden Osmanlının yönetim deneyimini, bu yönetimin dayanmış olduğu temel değerleri, yönetim düşüncesini ve Süleymaniye'nin yapım sürecinden proje yönetimine, liderliğe bir atıf yaparak kapsayıcı bir çalışma ortaya çıkartmaya çalıştım.

Alanında bir öncü çalışma oldu. Bir ilk çalışma oldu. Ve burada benim temel hareket noktam insanımızın tarihsel kökenlerimizle ve bizim duruşumuzun arkasındaki yönetimsel deneyimle, bilgi birikimiyle buluşmasına yardımcı olmaktı. Aslında bir rehberlik, bir keşif çalışması.

Mimar Sinan'a baktığımız zaman tarihimizin en önemli yapılarından bir tanesine imza attı. Ama onu da yetiştiren bir Osmanlı medeniyeti var. Osmanlı medeniyeti çerçevesinde Mimar Sinan'ı nasıl değerlendirirsiniz? Sizin için ne anlam ifade ediyor?


Şimdi Osmanlı yönetimini öne çıkaran temel özelliklerden bence en önemlisi kendisini belli temel ahlaki yönetimsel değerler üzerine oturtmasıydı. Osmanlı daha kurulurken lider Edebali aslında; kurucu lider Edebali. Edebali Osmanlıyı mayalayacak, Osmanlı devlet sistemini ayakta tutacak, omurgası olacak bazı temel değerleri Osman Gazi’ye ve onun çevresindeki dostlarına aktardı. Ve devlet 200 yıl boyunca bu temel değerlerin rehberliğinde kendini biçimlendirdi. Örneğin hak, adalet, merhamet, odaklanma, kararlılık, hoşgörü, anlayış, farklılıkları bütünleştirebilme, farklı kimliklere ve kültürlere saygı ile yaklaşabilme Osmanlıyı farklı kılan ve yönetime temel yön veren rehberlik yapan temel değerlerdi.

Şimdi Osmanlı bu değerleri kendi içsel yapısına aktarırken bu değerlere uygun insanın arayışındaydı. Osmanlı sürekli olarak yetenekli olan insanları buluyor, bu yetenekli olan insanlara yeni bir kimlik kazandırıyor, değerlerle bir hamur yoğurur gibi yoğuruyor ve sonra onu projelerle sınıyordu.

Bizim Sinan'ın öyküsüne baktığımızda Mimar Sinan, Osmanlıdaki devşirme dediğimiz yani farklı coğrafyalardan insan zenginliğini toplama sistemi dediğimiz sistemin bir ürünü. Tarihi kaynakları, tam doğum tarihini bilmiyoruz. Çünkü II. Mahmut yeniçeri teşkilatını kaldırdığında yeniçerilere ilişkin bütün kayıtları da yok ediyor. O nedenle tam doğum tarihi bilinmiyor. Fakat tahmini olarak 18-19 yaş civarında devşirme olarak Kayseri -Ağırnas'tan alındığında tarihi kaynaklara göre Türkçeyi konuşan, Ortodoks mezhebine mensup Hristiyan bir çocuk. Fakat bu çocukta müthiş bir taş işleme ustalığı var. Bir yapıya ruh aktarma yeteneği var. Bu yeteneği görülüyor. Osmanlı devşirme sisteminde genellikle 18 - 19 yaş civarında çocukların alınması çok istisnai bir durumdur. Ancak çok büyük bir yetenek varsa istihkam ve mimari sınıfına bunlar alınabiliyor.

Şimdi bu çocuk alınıyor ama alındıktan sonra Sinan'ı marangozluk eğitimine tâbi tutuyorlar. Aslında bir taş ustası. Siz bir taş ustasını marangozluk eğitimine niye tâbi tutarsınız? Aslında burada bir eğitim var, bir terbiye var. Taştan ağaca geçmek hem sabrı öğretiyor hem geometriyi, matematiği öğretiyor; hem bütünlüğü öğretiyor hem de yumuşatıyor. Taşla hemhal olmak insanı biraz daha ruhsal dünyasında sertleştirir. Ama ahşap, ahşabı oymak, ahşabın birbiriyle bütünleşmesi daha sistematik bir bakış açısı, daha bir bütünleşme sağlıyor.

Sonra bir bakıyoruz Sinan'ı Yavuz Sultan Selim'in İran Seferi sonrasında İznik'te çini fırınlarını yaparken görüyoruz. Bu çini fırınlarını imar ettikten hemen sonra saray nakkaşından nakkaşlık eğitimine tâbi tutuluyor. Şimdi burada da renklerin öğrenilmesi, renklerle beraber bir sabrın, odaklanmanın, bir şekilde sanatın farklı dallarına giriş yapabilmenin kazandırılması var. Ardından Sinan'ın on yıl boyunca mühendislik mesleğinde pişirilmesi var, yoğrulması var. Mesela Sinan'ın marangozluk eğitimi İran seferinde test ediliyor. Van'ı geçecek gemileri inşa sürecinde… Mühendislik ve mimarlık alt yapısı Prut Savaşında, Prut nehrine yaptığı o köprülerle test ediliyor.

Şimdi Osmanlıda burada şunu görüyoruz. Önce yeteneği keşfediyor. Sonra o yeteneği devletin temel değerleriyle yoğuruyor, biçimlendiriyor. Uzun soluklu bir şey bu. Arkasından bu yeteneğe yeni bütünsel anlayışlar kazandırıyor. Mesela biz Sinan'da işte mimarlığı, mühendisliği, nakkaşlığı, marangozluğu yani bir yapının bütününü oluşturacak her şeyi görürken aynı zamanda bu kişi bir asker olarak, bir yönetici olarak yetiştiriliyor. Sinan yirmi yıl boyunca askerlik yapıyor, subaylık yapıyor. İnsanları organize etme yeteneğini kazanıyor.

Burada kimliği inşa etme sürecinden sonra bütünleştirme, sonra bu kişiyi farklı projelerle sınama, testlerde başarılı olursa terfi ettirme, yükseltme ve yeniden ödüllendirme dediğimiz bir mekanizmayı görüyoruz. Ve bu mekanizma Osmanlıyı yukarıya taşıyan bir şey. Sürekli yeni yeteneklerle kendini besleyen bir sistem. Osmanlıyı belki 200 yıl, 300 yıl öne taşıyan şey de buydu. Zekâyla değeri, ahlaki yapıyla yeteneği bir araya getirmesi ve bu insanları doğru yerde konumlandırabilmesiydi. Yani adaleti insanı dağıtma noktasında da tesis edebilmesiydi.

Külliye Osmanlıda ne ifade eder? Süleymaniye Külliyesi’ni diğer külliyelerden farklı kılan neydi?

Şimdi külliye benim kişisel kanaatime göre İslam inancındaki tevhit, birlik, bütünleşme, zıtların ve farklılıkların bir denge ve uyum içerinde bir araya gelmesinin somutlaşması. Yani bir şekilde insanla toplumu, toplumsal ihtiyaçlarla insanın yolculuğunu, yücelmesini bir araya getiren yapılar. Zaten külliye kelimesi bütünleştirmek, birleştirmek demek. Toplumun ihtiyaçlarını ortak değerlerde bir araya getirmek. Tabi bunun merkezinde insanın inanç birliği, inanç bütünleşmesi var. Bütün külliyelerin merkezinde biz camiyi görürüz. Caminin etrafındaki yapılar topluluğu ise toplumun temel ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlar, hedefler.

Osmanlı, külliye sistemi ile hem toplumsal yapıda medeniyet değerlerini, kültürel değerleri aktarırken hem sosyal ihtiyaçları karşılıyor hem de o bölgeyi iktisadi olarak dönüştürüyordu. Birden fazla fonksiyonu olan bir yapılar topluluğu. Sadece bir yapı topluluğu değil, aslında bir medeniyet anlatımı. Bir medeniyetin kendini ifade etme biçimi. Benim kişisel kanaatim tevhidin toplumsal hayattaki, sosyal yapıdaki karşılığı.

Şimdi Süleymaniye Külliyesi’ni farklı kılan şey ne? Süleymaniye Külliyesi aslında bir iddia, bir duruş, bir liderlik duruşu, bir toplumsal duruşu ifade ediyor. Süleymaniye Külliyesi Osmanlı devletinin 250 yıllık birikiminin yansıması.

1300'de kurulduğunu düşünürsek Osmanlıyı, Süleymaniye Külliyesi yapımına 1550 yılında başlanıyor. Tam 250 yıllık bir yönetim, bir mimari, bir sanat, bir iktisadi birikim var. Artık olgunlaşma sürecinde olan, hatta olgunlaşmanın zirvesinde olan bir devlet. Süleymaniye yapılırken Kanuni Sultan Süleyman 56 yaşında. Tahta çıkalı 30 yıl olmuş. Kendisini ispat etmiş, olgunlaşmış, artık bu olgunlaşmayı bir iddia ile somutlaştırmak isteyen bir devlet yöneticisi var, bir devlet başkanı var. Ve Mimar Sinan da artık olgunlaşmış, belirli mimari eserlerle kendisini test etmiş ve yaşının da olgunluğuna gelmiş, 60 yaşında Süleymaniye'yi inşa ettiğinde. Baş mimar olalı 12-13 yıl geçmiş. Şimdi burada olgunluğun somutlaşmasını görüyoruz, kendisini ifade etmesini görüyoruz. Bir kemali görüyoruz.

Yalnız Süleymaniye aynı zamanda bir duruştur dedik, bir temsildir dedik, bir iddiadır dedik. Süleymaniye İstanbul'un üçüncü tepesi üzerine konumlandırılıyor. Döneminin en büyük üniversitesi, döneminin en büyük ticaret merkezi, döneminin en büyük rehabilitasyon merkezi, döneminin en büyük daruşşifası. Ve bütün bunlar tam üçüncü tepede, Galata'nın karşısına konumlandırılıyor. Biz Süleymaniye'nin durduğu noktaya bakarsak bir yönüyle birinci tepeye bakıyor. Yani Ayasofya'nın olduğu yere. Diğer yüzüyle de Galata Kulesi’ne bakıyor. Şimdi konumlandırıldığı yer çok önemli.

Ve Süleymaniye'nin yapım planı Ayasofya'nın planında. Siz Ayasofya'nın planında bir eser yapıyorsunuz fakat dışardan baktığınızda Ayasofya'ya hiç benzemiyor. Ve özellikle Ayasofya planında yapılmasını Kanuni Sultan Süleyman istiyor. Burada bir iddia var. Geçmişin bütün bilgi birikimini, bütün dinlerini anlayışla içimize aldık. Onlara şefkat ve merhametle yaklaştık. Bütün dinlere, peygamberlere saygılıyız. Fakat biz en son diniz, en yeniyiz, en tazeyiz. Ve dünyaya tevhidi duyuruyoruz ve size de meydan okuyoruz.

Meydan okunan yer neresi? Batı dünyası. Peki, bunu nasıl anlatıyor? Galata'nın karşısına konumlandırarak anlatıyor. Osmanlı İstanbul'u fethettiğinde Galata'yı tamamen yok etmiyor. Batıya açılan bir pencere olarak onu sürekli tutuyor. Orası Batı dünyasının bir yansıması. İşte tam Galata'nın karşısına konumlandırılarak da verilen mesaj şu: Taze ve yeni olanız ve bir iddia sahibiyiz, dünyaya yeni bir mesaj getiriyoruz. Söyleyecek bir sözümüz, bir duruşumuz var.

Bu, olayın medeniyetsel karşılığı. Bir de bunun inançsal karşılığı var. Süleymaniye Külliyesi’nde yazılmış olan ayetleri, yani işaret ve delilleri, Allah'ın bilgi birikimini yansıtan o derin ifadeleri Ebussuud Efendi seçiyor. Süleymaniye'yi donatan bütün ayetleri Kur'an'ı Kerim'den Ebussuud Efendi seçiyor. Ve Süleymaniye Camii’nin hemen girişinde mavi çini panolarda sağ tarafta Ayetel Kürsi yazar. Yani Allah'ın en öz şekilde inananlara kendisini ifadesi, sol tarafta ise Fetih Suresinin son iki ayeti yazar. Bu iki ayet ise inananların liderlik duruşunu ifade eder. Onlar hakikati inkâr edenlere karşı sağlam ve kararlı bir duruş içindedirler. Birbirilerine karşı ise merhametli, anlayışlı ve şefkatlidirler.

Şimdi Süleymaniye'ye siz dışardan baktığınızda ister Eyüp'ten gelin ister Üsküdar'dan gelin ister Boğaz'dan gelin dağın içinden, tepenin içinden sıyrılarak çıkan büyük bir heybeti, kararlılığı, sağlamlığı görürsünüz. İçine girdiğiniz zaman ise yaklaşık 50 metrelik kubbenin altında ezilmezsiniz. Kubbesi sizi kuşatır, sarar. Merhameti, dinginliği, korunmuşluğu hissedersiniz. İşte Süleymaniye Sinan'ın bu Fetih Suresinin son iki ayetini mimari dille aynı zamanda somutlaştırmasıdır. Bu nedenle hem bir medeniyet ifadesidir hem de İslam dininin liderlik duruşunu Sinan'ın ellerinde ifade etmesidir. Bu nedenle Süleymaniye'nin farklı bir önemi var.

Aynı zamanda Süleymaniye Osmanlıdaki külliye modelinin en bütünleşik, en mimari dilde tamlaşmış olan halidir. Daha sonra yapılan Selimiye ya da Sultan Ahmet'teki külliye modelleri çok dağınık modellerdir.

Hocam bahsettiniz ama orayı vurgulamanızı istiyorum. Kitabınızda da bir Rus gazetecinin Süleymaniye'yi gözlemledikten sonra söylediğiniz söylemleri var. Ayasofya'nın o eziciliği, Süleymaniye'nin ise kuşatıcılığı. Bunu sizden dinleyebilir miyiz?

Şimdi aslında sadece Gleb Şulpyakov’a ait bir tespit değil. Mesela Edmondo de Amicis, İtalyan yazar, meşhurdur, Çocuk Kalbi adlı eseriyle bilinir. İstanbul'u 1878'de geziyor ve İstanbul adında büyük bir eser yazıyor. Şimdi bu eserde benzer tespitleri Amicis de yapıyor. Siz diyor, içeri girdiğinizde sadece birliği ve bütünlüğü hissediyorsunuz diyor. Sadece Allah'ın koruyuculuğunu, şefkat ve merhametini hissediyorsunuz diyor. Ve arındığınızı hissediyorsunuz, ellerinizden tutulup kaldırıldığınızı hissediyorsunuz. Bu tespiti Amecis de yapıyor Gleb Şulpyakov da yapıyor benim karşılaştığım birçok turist de yapıyor.

Bu, mimari dile bunu aktarabilmekle ilgili olan bir şey. Yani dinin temel esprisinin merhamet yani engelleri kaldırmak olduğunu, bir şekilde insanın olgunlaşması, insanın yolculuğunu olduğununve insanın kendisini keşfetmesi olduğunu ve caminin aslında mimari dille bir arınma, keşif ve bütünleşmenin somutlaşması olduğunu mimari dille anlatabilmesi çok önemli.

İşte bir de burada bizim inanç sistemimizde Allah'ın yol göstermesi, rehberliğiyle ışık arasında, aydınlık arasında bir bağlantı kurulur. Ve Sinan bunu Süleymaniye'de o kadar güzel anlatmıştır ki insanın arınmasıyla güneş ışığı arasında, hakikat yolculuğundaki bütünleşmesi arasındaki benzerlik.

Ama biz şeye baktığımızda, kiliselere baktığımızda ki Ayasofya birçok eski katedrallere göre aydınlık kalır. Ayasofya'da insanın yaradılıştan günahkâr oluşu anlayışı vardır. Ve bu günah anlayışından sonra Tanrı karşısında acizliği, güçsüzlüğü ve kendini yalnız ve güçsüz hissetmesi mimari dille anlatılıyor. Oysa bizim mimarimizde tamamen bir arınma, özgürleşme ve engellerin kaldırılması var. Ve bu tespiti sadece Gleb Şulpyakovdeğil, dediğim gibi birçok yabancı yazar hatıratlarında yazmış, dile getirmiş.

Hocam inşası sırasında da binlerce insan çalışıyor. Tabi 7 yıl süren bir inşaat sürecinde ortaya çıkan bir ihtiyaç var. Bunların giderilmesi, idare edilmesi... Bir de karma bir toplum yapısı var, farklı etnik gruplardan birçok insan çalışıyor. O motivasyon nasıl sağlandı?

Şimdi Osmanlının esas belki bu kısmı üzerinde çok durulmuyor. Esas üzerinde durulması gereken kısım bu. Zaten benim kitabı yazmamdaki amaç da bu. Süleymaniye külliyesi inşa edilirken tam 20 bin insan organize edilmiş. Farklı mezhep gruplarında farklı etnik yapılardan ve bu yapılırken de o insanların uzmanlığı, yetkinliği çok iyi tespit edilmiş. İyi bir eleme sürecinden geçirilmişler.

Ve burada çok ilginç bir denge var. Kanuni Sultan Süleyman zamanında Osmanlı nüfusunun %50'si Müslüman, %50'si Hristiyan. Bu denge Süleymaniye'nin yapım sürecine de aktarılmış. Süleymaniye yapım sürecinde çalışan 20 bin kişiden 10 bini Müslüman, 10 bini Hristiyan. Ve burada insanlar çalışırken performansları yani elde ettikleri sonuçlar ölçülmüş, hedefler konulmuş. Eser yapılırken ulaşılması gereken zaman planlamaları yapılmış. Mesela çok ilginçtir. Süleymaniye Külliyesi’nin daha temelleri atılırken, cami açılmadan önce iç mekânı kapatacak olan halıların siparişleri verilmiş. Siz bir işin planlamasını yedi yıl öncesinden yapıyorsunuz. Biz zaman etüdü yapıyorsunuz. Zaman planlaması yapıyorsunuz. Ve yapılan zaman planlaması sonucunda halıların dokuma sürecinin dört beş yılı bulduğu hesaplanıyor. Ve onun için siparişler daha temel atılırken veriliyor. Yönetmelikler çıkartılıyor halının dokuma sürecine ilişkin, dokuyacak ustaların yetkinliğine ilişkin, bunlarda kullanılacak toprak boyalara ilişkin.

Mesela yine çok ilginç, Süleymaniye Külliyesi daha bitmeden beş ay önce yönetim kitabı hazır. Yönetim kitabını, organizasyon el kitabını hazır ediyorlar. Yine ekip çalışmalarında en dengeli ekip sayısı 5 kişidir. Yaz aylarında Süleymaniye Külliyesi’nde 3 bin kişinin çalıştığı olmuş, bu 3 bin kişiyi 5'er kişilik ekiplere ayırmışlar. Tam dengeli ekipler. Ve bu ekiplerdeki sürekliliğe de büyük önem vermişler. Çünkü ekiplerdeki süreklilik bozulduğunda bu yapının inşa sürecini etkiliyor. Ekipler arasındaki uyumsuzluk, çatışma problemleri çıkıyor. Başlayan bir ekip sonuna kadar eseri götürmüş. Bu da neyi gösteriyor? Ekipleri oluştururken insan seçmede gösterdikleri hassasiyeti gösteriyor.

Performansın ödüllendirilmesi var. Motive edilmesi için mesela çok ilginç bir şey var. Mesela temelleri kazanlar Ermeniler. Bir de Osmanlı burada çok ince, hassas bir şey yapıyor. Hangi millet hangi alanda çok yetkinse en yetkin olduğu alanda onu kullanmış. Mesela Ermeniler temel kazımında çok yetkin olduğu için Ermeniler temel kazımında devreye girmişler. Mesela Sırplar ağaç işlemeciliğinde devreye girmişler. Böylece her bir millet uzman olduğu alanda devreye girmiş. Mesela taş işlemeciliğinde daha çok Türkleri görüyoruz. Nakkaşlıkta Türkleri görüyoruz. Ama burada ekipler çok iyi organize edilmiş. Ve aralarında en ufak bir çatışma yok. Çünkü kuralları oluşturmuşlar, iş analizleri yapmışlar.

Biz bunları el yazmalarını okuduğumuzda ya da işte Stefanos Yerasimos'un çalışmasında, Ömer Lütfi Barkan hocamın muhasebe defterlerini Türkçeleştirmesinde, hepsinde bu kayıtları görmemiz mümkün. Ve daha ilginç bir şey. Süleymaniye Külliyesi’nin daha yapım süreci başlarken devasa bir maketini yapıyorlar. Ve bu maketi inşaat alanına koyuyorlar. Her yapan insan nasıl bir eseri ürettiğinin, neye katkı yaptığının, nasıl bir toplumsal miras, medeniyet mirası için uğraştığının daha başlangıcında farkına varıyor. Motivasyon açısından çok önemli bu.

Dört minareyi de farklı dinlere mensup insanlar mı yapıyor?

Evet, evet. Farklı etnik gruplarda, farklı milletlerde insanlar inşa ediyor. Minarelerden bir kısmında Rusların etkisi var, bir kısmında Türklerin etkisi var. Ama dil, mimari dil, anlayış noktasında tamamen İslami unsurlar ortaya çıkıyor. İnsanlık mirasını İslami değerler noktasında harmanlıyorsunuz aslında. Süleymaniye bunu kendi içinde de anlatıyor.

Süleymaniye'nin içinde dört farklı sütun vardır. Bu dört sütun Osmanlı egemenliğindeki dört kadim medeniyete vurgu yapar: Yunan, Roma, Mısır ve İbrani. Ve dört sütun aynı zamanda Osmanlı bilgi birikiminin bir şekilde biçimlendirdiği, kullandığı fakat İslam'ın emrine vermiş olduğu dört temel bilgi birikimidir. O nedenle Osmanlı insanlık bilgi birikimini en iyi sentezleyen, koruyan ve bunu korumak konusunda büyük bir hassasiyet gösteren yönetim anlayışını ortaya koymuş oluyor.

Hocam modern İstanbul en büyük depremi ‘99 yılında yaşadı. Sonuçları malum. 452 yıldır baktığınız zaman sadece depremler değil birçok afetler, birçok yangınlar geçirdi külliye ve sapasağlam duruyor. Tabi ki bu bahsettiğiniz sistemli çalışmanın etkisi. Bu konuda ne diyeceksiniz? 

Şimdi şunu söyleyeyim; Osmanlı yönetim sisteminde değerlerden bahsetmiştik ya, Edebali'nin sisteme yerleştirdiği değerler. Osmanlı yönetimine yansıyan İslam'ın temel değerlerinden bir tanesi de ihsandır. İhsan bir işi yaparken en iyi, en güzel, en yetkin şekilde yapmaya odaklanmak demek. Yani sürekli iyisini yapmak, sürekli eksiksiz yapmak. İlk seferinde doğru ve hatasız yapmak. Bunu yapabilmeniz için yani ihsanı oluşturabilmen için belli yaklaşımlarınız olması lazım. Mesela güvenilirlik, sağlamlık, standartlar, doğru olanı, yetkin olanı tercih etmek, sürekli en iyiyi yapmayı hedeflemek, yüksek sorumluluk bilinci. İşte aslında ihsan dediğiniz şey bunların bir toplamı.

Yalnız bunun yönetimsel karşılığı aynı zamanda bir işi iyi yapacaksanız, güzel yapacaksanız, sağlam yapacaksanız riskleri hesaplayabilmeniz gerekiyor. Süleymaniye Külliyesi’ni eğimli bir araziye yapıyorsunuz, bir tepe üzerine yapıyorsunuz, bir deprem coğrafyasında yapıyorsunuz. İşte bütün riskleri tek tek hesaplamışlar. Mimar Sinan, Süleymaniye Külliyesi’nin depremlerden etkilenmemesi için gemi omurgası şeklinde temelleri atmış. Böylece deprem dalgaları nerden vurursa vursun titreşim her tarafa eşit dağılıyor. Temellerin sağlam olması, zeminin çökmemesi için Süleymaniye etrafında onlarca kuyu açmışlar. Suları kuyularda topladıktan sonra kanallarla Haliç'e boşaltmışlar. Böylece zemin sürekli kuru kalmış. Eğer zeminin altında su yatakları olursa deprem esnasında o su yatakları kayıyor ve bina olduğu gibi aşağıya çöküyor. Müthiş bir hesaplama yapmışlar.

Sonra minareler depremde esneyebilsin diye minarelerin temellerine hareket edebilmesi için bir ray sistemi yerleştirmişler. Böylece minare deprem esnasında esneyebiliyor.

Deprem titreşimini azaltacak harçlar kullanmışlar. Binalardaki taşları birbirine bağlarken demir bağlantıları kurşunlarla birbirine bağlamışlar ki esneyebilme özelliği olsun.

Yani birden fazla risk hesaplaması yapmışlar. Ve Sinan biterken "Allah'ın izniyle kıyamete kadar yaşayacak" diyor. Çünkü Sinan’ın burada öyle bir kendine güveni var ki oluşabilecek bütün potansiyel riskleri hesaplamışlar.

İşte burada temel şeylerden bir tanesi şu. Günümüzde biz kısa vadeli düşünüyoruz, kâr’a odaklanıyoruz. Oysa Osmanlı sürece odaklanıyordu. Bir işi her adımında doğru, eksiksiz, tam yapabilmeye. Güvenilir yapabilmeye, hakkaniyetli ve adil yapabilmeye. Biz ise günümüzde gösterişe, güce, kâr’a, kazanmaya, başarıya odaklanıyoruz. Aramızdaki temel zihniyet farklılıklarından biri bu. Osmanlı bütünsel düşünüyordu. Bir işi yaparken toplumun bütün yapısını etkilemesini hesap ediyordu. İşi yapmadan önce işin doğabilecek risklerini, negatif durumlarını hesaplıyordu. Bunları ortadan kaldırıyordu. Bunlar