top of page

Hz. Peygamberin (sav) Zeyneb Annemizle Evlenmesi...

O, alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Bunun en bariz alametlerinden biri de Hz. Muhammed (sav)’in Zeyneb Annemizle evlenmişidir.


Akıl En Büyük Peygamberdir
Hz. Peygamberin (sav) Zeyneb Annemizle Evlenmesi...

Öncelikle bir kişinin evliliği hiç kimseyi ilgilendirmez. Adı üstünde evlilik. Hukuki bir sözleşme... Hz: Peygamber (sav)'in evliliklerini diline dolayan insanlar, insanların evlenme hukukuna saldırıyorlar. Aslında evlilik kurumuna saldırmak insanlığa saldırmakla eşdeğer. Bu meselenin bir yönü...

Diğer ve daha önemli yönü şu. Hz. Muhammed (sav) Allah'ın elçisidir bu manada ne insanların O'nu sorgulamaya hakkı vardır ne de savunmaya ihtiyacı vardır... Aksine her insan, O'na muhtaçtır. Dünya ve ahiretin tüm nimetlerin vesilesi Hz. Muhammed (sav)'dir.

Şimdi Peygamberimizin (sav), Hz. Zeyneb (r.anha) annemizle evliliğini anlatan ayeti okuyalım:

"Bir zaman, Allah’ın kendisine lutufta bulunduğu, senin de lutufkâr davrandığın kişiye, “Eşinle evlilik bağını koru, Allah’tan kork” demiştin. Bunu derken Allah’ın ileride açıklayacağı bir şeyi içinde saklıyordun; öncelikle çekinmen gereken Allah olduğu halde sen halktan çekiniyordun. Zeyd onunla evlenip ayrıldıktan sonra müminlere, evlâtlıklarının -kendileriyle beraber olup ayrıldıkları- eşleriyle evlenmeleri hususunda bir sıkıntı gelmesin diye seni o kadınla evlendirdik. Allah’ın emri elbet yerine getirilecektir. Allah’ın, kendisi için takdir ve emrettiği bir şeyi yerine getirme hususunda peygamber için bir sıkıntı ve sakınca olamaz. Allah’ın hükmü değişmez kaderdir. Daha önce gelip geçen, Allah’ın vahyini insanlara ulaştıran, O’ndan çekinen, Allah’tan başka hiçbir kimseden çekinmeyen peygamberler hakkında da Allah’ın kanunu böyledir. Hesap sorucu olarak Allah kâfidir." (Ahzap Suresi: 37-38)


Bazıları ayette geçen Hz. Peygamberin içinde sakladığı hususun Hz. Peygamberin (sav) Zeyneb Annemizi sevmesi olarak ifade ediyor. Bir insanın diğerini sevmesinin ne mahzuru var. Sevmek suç olamaz ancak sevgi bahanesiyle gayr-i meşru işler yasak. Ama Hz. Muhammed (sav)'i eleştirme edepsizliği yapanlar sevgiden ne anlar? Kaldı ki bu yorum uydurmadır. Peygamberimizin içinde sakladığı husus Zeyneb Annemizi sevmesi değil. Böyle bir yorum, uydurma bir hadise dayanır ki edepsizlerin edepsizliğini kanıtlar.


Hz. Peygamber (sav)’in içinde sakladığı ve açıklamaktan çekindiği husus kendisine “evlatlığının karısıyla” evleneceğinin haber verilmesi. Zira cahiliye döneminde evlatlık, gerçek evlat gibi sayılır ve onun karısıyla evlenmek adeta kişinin kızıyla evlenmesi gibi değerlendirilirdi. İslam ise evlatlık kurumunu kaldırıyordu ve bu kaldırmasını çok radikal bir şekilde Hz. Peygamber (sav)’in hayatına müdahale ederek hayata geçiriyordu. İşte Hz. Peygamber (sav)’in içinde gizlediği ve hayata geçirmekte zorlandığı husus buydu. Evet, İslam evlatlık hukuku denilen ucubeyi tanımıyor. Saçma sapan, nerede duracağı belli olmayan, fıtrata gem vuran evlatlık kuralını yıkmıştır İslam... Ve iyi de etmiştir. Aile ancak kan, süt ve cinsel yönden oluşan birliktir. Öyleyse mesele ne? Mesele şu... Hz. Peygamber (sav) bir insan olarak topluma egemen olan evlatlık saçmalığını kaldırmaktan çekiniyordu. Allah ise bu çekinmenin doğru olmadığını beyan etti.


Aslında insan nankör. Peygamberimizin (sav), Zeyneb annemizle evlenmesi insanlık için büyük lutuf. Öncelikle aile kavramı netleşiyor. Sadece duygulara bırakılmıyor hukuk. Aile içi ilişkilerin önüne geçilmesi için devrim mahiyetinde adım atıyor.


O, alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Bunun en bariz alametlerinden biri de Hz. Muhammed (sav)’in Zeyneb Annemizle evlenmişidir.

Comentários


bottom of page