Heidegger’i okuma kılavuzu

Alfa Yayınları tarafından yayımlanan Martin Heidegger’in felsefe tarihinin en çok tartışılan, en çok hesaplaşılan ve en önemli metinlerinden olan Varlık ve Zaman’ının çevirmeni, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Kaan H. Ökten’in Heidegger’in eserine eşlik etmesi amacıyla kaleme aldığı Varlık ve Zaman-Bir Okuma Rehberi yine Alfa Yayınları tarafından okuyucuya sunuldu.Yeni Şafak

 

Heidegger, Aristoteles ve Kant üzerine çok sayıda telif ve çeviri çalışması bulunan Kaan H. Ökten, Okuma Rehberi’nin amacının; önce Heidegger’in felsefesini genel hatlarıyla özetlemek, daha sonra kendisinin hayat hikayesini sunmak, bunun ardından Varlık ve Zaman’ın yayımlandığı 1927’den önceki yıllara ait ders ve yayınlarını ayrıntılı biçimde özetleyerek başyapıtına nasıl vardığını gözler önüne sermek olduğunu belirtiyor. Sonraki iki bölümde Varlık ve Zaman’ı ayrıntılı şekilde bölüm bölüm ve paragraf paragraf özetlediğini söyleyen Ökten, Heidegger’in bu kitaptaki ana argümanlarını ortaya koyup izlemeye çalıştığını; ayrıca Varlık ve Zaman’daki ana kavramları kitaptan yaptığı doğrudan alıntılarla bir araya getirip oldukça kapsamlı bir açıklamalı terimler sözlüğü ortaya çıkardığını da ekliyor.

HEIDEGGER FELSEFESİNİN GENEL HATLARI

Heidegger; “kitabın orijinalini okuyan bir kimsenin karşılaşacağı durumu, çeviriyi okuyanların da aynen tecrübe etmesi”ni istediği için vasiyetinde Almanca dışındaki yabancı dildeki alıntıların çevrilmemesi gerektiğini belirtmiş, oğlu Hermann Heidegger de babasının vasiyetine uyarak 4 Ağustos 1994 tarihinde çevirmenlere yönelik bir açık talimat yayınlamış. Kaan Ökten de Varlık ve Zaman çevirisinde bu vasiyete uyup yabancı dildeki alıntıları çevirmeyip olduğu gibi bıraktığını fakat bu bunun kitabın anlaşılabilirliğini etkilediğini, bu yüzden Okuma Rehberi’nin altıncı bölümünde, Varlık ve Zaman’da yer alan yabancı dildeki alıntıların hepsini gösterip Türkçeye çevirdiğini belirtiyor.


Heidegger felsefesinin genel hatları, Heidegger’in kısa hayat hikayesi, Varlık ve Zaman’dan önceki yayın ve derslerin ayrıntılı özeti, Varlık ve Zaman’ın tüm bölüm ve paragraflarının geniş açıklama ve özeti, yüz otuzdan fazla kavram ve terimin ayrıntılı tanım açıklaması, beş yüzün üzerinde sözcükten oluşan Türkçe, Almanca ve İngilizce sözlük, Varlık ve Zaman’da yer alan tüm Latince, Eski Yunanca, Fransızca, Almanca alıntıların eksiksiz çevirisi, çok sayıda açıklayıcı görsel ve tablo, kapsamlı ileri okuma önerileri ve kaynakçadan oluşan bu Okuma Rehberi felsefe tarihinin en zor okuma deneyimlerinden sayılabilecek Varlık ve Zaman’ı daha doğru ve daha kolay anlamamız için çok önemli bir çalışma.

Varlık ve Zaman’la ontoloji alanına çok büyük katkı sunan; Parmenides, Herakleitos, Husserl, Hegel, Kant, Dilthey, Aristoteles, Nietzsche, Duns Scotus, Descartes, Fichte, Bergson, Kierkegaard, Thomas Aquinas, Schelling, Anaksimandros gibi düşünürlerin felsefelerine bakışı metafizik alanındaki çağdaş çalışmaları derinden etkieyip yönlendiren bu önemli düşünürün düşüncesine giriş olarak da nitelendirebileceğimiz Varlık ve Zaman-Bir Okuma Rehberi, bu zorlu deneyimi oldukça kolaylaştıran değerli bir çalışma.