top of page

Depremi Engellemek Mümkündür!..

Netice olarak depremler aklen ve naklen engellenebilir. İnsanların depreme dayanıklı bina yapmaları elbette mümkündür ama bizzat depremi engellemesi de mümkündür. Zira dünyanın tartışmasız egemeni insandır. İnsanı depremler teslim alamaz, almamalıdır. İnsan, depremlere boyun eğecek kadar basit bir varlık değildir.Akıl En Büyük Peygamberdir
Depremi Engellemek Mümkündür!..

İnsana verilen akıl; zorunlulukları ve imkansızları tabi olarak bilen güçtür. İnsan aleme ve alemdeki değişimlere bakınca tüm alemin ve aleme egemen olan yasaların tamamının mümkün varlık kategorisinde olduğunu tabi olarak bilir. Bu kapsamda depremler ve depremleri oluşturan kanunlarda mümkün varlık kategorisine girer. Dolaysıyla depremler önlenebilir.


İnsan tüm alemin egemenidir. Akıl zorunlukları ve imkansızları bilince aleme tabi olarak yukarıdan bakar ve onlara boyun eğmez. Dolaysıyla insanoğlu gerekli teknik bilgi ve alete sahip olursa sadece depreme dayanıklı bina yapmaz bizzat depremi bile engelleyebilir. İnsan da depremi engelleyecek kudret bulunmaktadır. Şimdi bir hadis okuyalım:

Bir gün Nebiyy-i Ekrem Efendimiz, Hz. Ebû Bekir, Ömer ve Osman (r.anhüm) ile birlikte Uhud Dağı'na çıktı. O dağlar arasında sarsılmaya başladı. Âlemlerin Efendisi ayağıyla yere vurup şöyle buyurdu:


“Sâkin o ey Uhud ! Senin üzerinde bir peygamber, bir sıddîk ve iki şehîd vardır.” (Buhârî, Ashâbu'n-Nebî, 6; Tirmizî, Menâkıb, 18/3703; Nesâî, Ahbâs, 4)


Bu hadis bir mucizedir ama aynı zamanda hem depremlerin engellenebileceğini hem de depremin nasıl engelleneceği hususunda yol göstermektedir. Zira mucizeler, insanların ulaşabileceği teknik bilginin ufuklarını da bize gösterir. Elbette peygamberler hariç hiç kimse yere seslenerek "sakin ol" çağrısı ile depremi durduramaz. Ama zihninde teknik bilgi ve elinde teknik aletler olan kimseler depremi kolaylıkla engelleyebilir. Depremi engelleme yöntemi olarak da fay hatlarının üstüne vurarak onları kırma şeklinde de olabilir.

Netice olarak depremler aklen ve naklen engellenebilir. İnsanların depreme dayanıklı bina yapmaları elbette mümkündür ama bizzat depremi engellemesi de mümkündür. Zira dünyanın tartışmasız egemeni insandır. İnsanı depremler teslim alamaz, almamalıdır. İnsan, depremlere boyun eğecek kadar basit bir varlık değildir.


Comentários


bottom of page