Cerrâhîliğin kaynak metinleri

"Cerrâhîlik Metinleri" kitabı çok önemli özelliklere sahip. Bu kitap, tarîkat ehli tarafından kaleme alınan beş farklı risâleden oluşuyor ve bu risâleler ilk kez Mehmet Cemâl Öztürk tarafından latinize edilip yayına hazırlandı. Kitabı Yavuz Selim İşleyen değerlendirdi.İstanbul, payitahtımız. Uzun yıllar devletin merkezi; ilmî ve dinî alanlarda da en yüksek şahsiyetlere ev sahipliği yapmış bir şehir. Tasavvuf konusunda da böyle, tasavvufun pratik hayata döküldüğü yerler olan tarîkatlar için de. İstanbul’da literatürde tarîkatların kuruluş yeri olarak geçen pek çok âsitâne bulunur bu sebeple. Cerrâhî tarîkatı da bunlardan biri, hatta Hâtemü’l Evliyâ olan Hz. Pîr Nûreddîn-i Cerrâhî tarafından ictihad edilen son tarîkat olduğundan ayrı bir önemi haiz. Ancak günümüzde bir İstanbul tarîkatı olan Cerrâhîlik üzerine çalışmalar yapan çok sayıda isim olduğunu söyleyemeyiz. Mehmet Cemâl Öztürk, bu açıdan çok kıymetli bir isim, yüksek lisansından itibaren Cerrâhî tarîkatı üzerine çalışmalarını yürütüyor. Cerrâhîlikisimli ilk kitabından sonra Cerrâhîlik Metinleri isimli ikinci kitabı da Ketebe Yayınları’ndan çıkan Mehmet Cemâl Öztürk’ün bu yeni eseri, okuru Cerrâhî tarîkatını kaynağından öğrenmeye davet ediyor.Cerrâhîlik Metinleri kitabının çok önemli yönleri var. Bu kitap, tarîkat ehli tarafından kaleme alınan beş farklı risâleden oluşuyor ve bu risâleler ilk kez Mehmet Cemâl Öztürk tarafından latinize edilip yayına hazırlandı. Kitabın takdim yazısı ise Türk Tasavvuf Musıkîsi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı Başkanlığı’nı yürüten Sayın Ömer Tuğrul İnançer tarafından kaleme alındı. Ayrıca bu kitapta yer alan yazma eserler kitabın arkasında tıpkıbasım olarak da yer alıyor. Metinlerin orijinalini görme fırsatı olmayan bizler için kitabın tıpkıbasım bölümü çok kıymetli. Osmanlıca bilenler, öğrenenler ve Osmanlıcasını geliştirmek isteyenler için bu eserde tıpkıbasım nüshalar olması çok memnun edici bir husus.

200 yakın tarikattan icazetli

Kitaptaki ilk risâle Cerrâhî tarîkatının pîri Hz. Nûreddin-i Cerrâhî ile alakalı biyografik bilgilerin yer aldığı el-Kavlü’l-Mübîn fî Ahvâli Şeyh Nûreddîn isimli eser. Bu eser, iki yüze yakın tarîkattan icazetli, tarîkatlar üzerine eserler, hatta ansiklopedi niteliğinde kitaplar kaleme alan Harîrîzâde Mehmed Kemaleddin Efendi’ye ait. Cerrâhîlik Metinleri’ndeki iki risâle, Risâle-i Etvâr-ı Seb’a ve Nâtıku’s-Savâb, Kavaklı Şeyh Mehmed Şâkir Halvetî olarak da anılan Mehmed Şâkir Efendi’ye ait. Bu risâlelerde Mehmed Şâkir Efendi, seyr u sülûkün makamlarını ve sıfatlarını ve tasavvuf anlayışının esaslarını ve prensiplerini aktarıyor. Gülşen-i Azîzân ise bir Cerrâhî şeyhi olan Abdüllatîf Fazlî Efendi tarafından kaleme alınmış ve Hz. Pîr’in ve Cerrâhî tarîkatındaki şeyhlerin ahvâlinden haber veren bir eserdir. Son risâle ise Üçkuzular Dergâhı şeyhi ve Şeyh İbrâhim Fahreddin Efendi’nin halîfesi olan Cerrâhî şeyhi Abdurrahman Salâhî Efendi’ye ait olup en önemli özelliği tarîkatın âdâb ve usûlü hakkında çok önemli bilgiler içermesidir.Bu kıymetli mutasavvıfların yazdıklarını okuyarak Cerrâhî tarîkatını ayrıntılı bir şekilde öğrenmek mümkün. Cerrâhîlik Metinleri isimli bu eser, her açıdan kaynak niteliğinde.

Yavuz Selim İşleyen


DünyabizimSite Yaptırmak mı İstiyorsunuz

Kurumsal ve e- ticaret siteleri için doğru yerdesiniz

Kurumsal Site: 490 TL

E- Ticaret Sitesi: 890

Bilgisayar Ekranları

Mesai Saatlerimiz

Hafta İçi 09-17 Arası

Yerimiz

Akyol mahallesi, Atatürk Bulvarı No: 111/B Şahinbey - Gaziantep

bilgi@mirkitap.com

5539207655

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter