Ahlak felsefesiyle ilgilenen iktisatçı

Abdullah Mesud Küçükkalay’ın Adam Smith: Ahlak Felsefesinden Politik Ekonomiye Bir Filozof isimli kitabı Türkçe literatürde bir ilk olma özelliği taşıdığı için ayrı bir kıymeti var. Kitap, okuyucuyu Adam Smith’in düşünce dünyasına ve hatta iktisat biliminin kurucusu olan bu büyük şahsiyetin yaşadığı döneme götürüyor.


Dila İşleyen

Yeni Şafak


 

Adam Smith iktisat biliminin kurucusu olarak kabul edilir. İktisat ve siyaset bilimi bölümlerinde ilk derslerde okutulan ve lisans eğitimi boyunca devamlı atıfta bulunulan Adam Smith, aslında hiçbir zaman detaylı bir şekilde öğrenilmez. Genel olarak onun hakkındaki yüzeysel bilgiler ile yetinilir. İşte Abdullah Mesud Küçükkalay tarafından kaleme alınmış bu kitap, Adam Smith hakkında derin ve kapsamlı bir bilgi vermek maksadı gütmektedir.

İktisat biliminin kurucu babası olarak anılan Adam Smith’i sadece iktisat bilimi değil, ahlak felsefesi vechesinden de ele alan bu kitapta Adam Smith’in hayat hikayesinden, felsefi ilkelerine, iktisadi düşüncelerinden gündelik hayatına pek çok bilgiyi bulmak mümkün. Her sosyal bilim disiplininin kendi cephesinden yorumladığı Adam Smith’in ayrıntılı bir fotoğrafını çekmek ve Türkçe literatürde eksik olan bu alanı kapsamlı bir çalışma ile doldurmak Ketebe Yayınları’nın Eleştirel Bir Giriş dizisine nasip oldu. Lütfi Sunar tarafından dizi editörlüğü yapılan bu dizide gördüğümüz ilk eserlerden biri olan Adam Smith kitabı, dizinin ne kadar yetkin olacağına dair bir kanıt niteliğinde.

ARKA PLANI FARK ETMEK

Kitap boyunca Smith’in çözmek için çaba gösterdiği temel problemleri, bu problemleri çözerken kullandığı yöntemler, ulaştığı sonuçlar ve çözüm öneri ayrıntılı bir şekilde ortaya konmakta. Bir iktisatçı olan ve genellikle iktisatçı yönüyle gündemimize düşen Adam Smith’in ahlak felsefecisi yönüyle görmek ve felsefi ve iktisadi düşüncelerinin tarihsel ve hatta kişisel arka planını fark etmek o anlamda paha biçilemez. Kitapta da Smith’in felsefi ve iktisadi düşüncelerinin arka planı Aydınlanma döneminin moda yaklaşımlarının etkileri ışığında incelenmektedir. 18. yüzyıla gelmeden Büyük Britanya’nın ne durumda olduğunu, Adam Smith gibi bir ismi doğuran koşulların nasıl oluştuğunu da detaylı bir şekilde inceleyen yazar, bizi zamandan ve mekandan bağımsız bir kişi ile değil, kişisel problemleri olan, hayatta zorluklarla karşılaşmış, belli başlı talihsizlikler yaşamış bir kişi ile tanıştırıyor ve o dönemde Britanya’nın içinde bulunduğu ahvali anlatarak Smith’i doğuran ve düşünce dünyasını etkileyen nedenleri de bir bir ortaya koyuyor.


Abdullah Mesud Küçükkalay’ın Adam Smith: Ahlak Felsefesinden Politik Ekonomiye Bir Filozof isimli kitabı Türkçe literatürde bir ilk olma özelliği taşıdığı için de ayrı bir kıymeti haiz. Kitap, okuyucuyu Adam Smith’in düşünce dünyasına ve hatta iktisat biliminin kurucusu olan bu büyük şahsiyetin yaşadığı döneme, onun kişisel hayatına bizleri taşıyarak iktisat bilimine ve ahlak felsefesine yaptığı katkılara en yakından tanık olmayı mümkün kılıyor. Özellikle felsefî ve iktisadî çözümlemelerinin arkasındaki dünya görüşünün dinamiklerinin neler olduğunu merak edenleri kitapta derin bir entelektüel kapsam bekliyor.