Abdullah TopçuoğluÖnce Söz Vardı, 1995 yılında gerçekleştirilen ilk baskısında, hermenötik u¨zerine çoğu yabancı dilde olan literatu¨ru¨ Tu¨rk okuyucusuna derli toplu bir özetle sunmaya çalışan kolektif bir çabanın u¨ru¨nu¨ olarak ortaya çıktı.

İlk yayınlanışının u¨zerinden geçen çeyrek yu¨zyıl sonra Önce Söz Vardı, şimdi yeniden karşınızda. Üstelik hayli yenilenmiş ve genişlemiş olarak…

Kitabın tekrar baskısına girerken, ilk baskısında eksik olduğu fark edilen hermenötiğin sosyoloji ve ilahiyat alanındaki açılımının daha fazla hakkını vermek u¨zere Schleiermacher’den Bultmann’a, Heidegger, Gadamer, Derrida ve Caputo’ya kadar birçok hermenötikçinin felsefelerinin ilahiyat meseleleriyle bağı ortaya konulmaya çalışıldı.

Aynı zamanda sosyolojide yorumcu yaklaşıma dair hikâyenin Wilhelm Dilthey, Edmund Husserl, Alfred Shcutz ve Max Weber’den Erwing Goffman, Harold Garfinkel, Peter Winch ve Peter L. Berger’e kadar uzanan gelişimini hermenötik yaklaşımın bir etkisi olarak ortaya koymaya çalışan bir bölu¨m eklendi.

Kitabın sonuna da hermenötiğin Tu¨rkiye’deki akademik ve entelektu¨el hayata yansımalarını, çevirilerini, ifadelerini ortaya koyan bir bölu¨m daha eklendi.

Bunun yanı sıra, elinizdeki eseri değerli kılan bir başka unsur da, kitabın iki baskısının arasında geçen çeyrek asırda yazarların bizatihi kendilerinin ve düşünce yapılarının da değiştiğini düşünürsek, bu yazarların bir metni tekrar gözden geçirmesi ve yayına hazırlaması, neresinden bakarsanız, her şeyden önce, çok ilginç bir hermenötik tecru¨be.

Bu haliyle Önce Söz Vardı, gu¨nu¨mu¨z hermenötik literatu¨ru¨nu¨ hem toparlayarak özetleyen hem de ona dair söyleyeceği özgu¨n iddiaları olan ve tabi ki bu yanıyla tartışmaya açık bir kitap olarak okuyucusunun karşısına tekrar çıkmakta…

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Ben o zamanlar on altı yaşındaydım, lise birde. İnce uzun bir oğlan. Saçlarım kirpi gibi dik duruyor; ne yana, ne geriye taranmıyor, beni deli ediyordu. Babam "İnatsın inat... İnatçı adamın saçı yatma

Saatleri Ayarlama Enstitüsü İmparatorluktan cumhuriyete geçiş döneminde Türkiye’nin yetiştirdiği en büyük şair ve yazarlardan olan Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı eseri, moder

Merhamet zulmün merhemi olamaz! İstanbul’un kargaşası içinde sıradan bir yaşam süren İbrahim, çocukluk arkadaşı Hüseyin’in ölüm haberi üzerine doğduğu kadim kent Mardin’e gider. Onun, önce sevdaya son