top of page

Öleceğinizin Delili Ne?

İnsanlar, inananı ve inanmayanı ile peygamberlerin asla yalan söylemediklerini, tüm vaatlerinin gerçek olacağını hem duyusal hem aklen bilmektedir. Bu durum insanların nefislerine yerleştirilmiştir. Eğer aksi bir durum olsa idi her ne kadar peygamberlik aklen muhkem delillere dayansa da bir takım mantık oyunlarıyla peygamberleri inkâr etmek mümkün olabilirdi.Akıl En Büyük Peygamberdir
Öleceğinizin Delili Ne?

“Asla ölmeyeceğini” iddia eden bir kimseye ne cevap verirdiniz? Karşınızdaki kimsenin kesinlikle öleceğinin mutlak delili ne olabilir? İçimizde sonsuz yaşama arzusu mevcut ve hiç ölmeyecek gibi de yaşıyoruz. Buna rağmen ölecek olmamızın delili nedir?


“Ölecek olmamızın” delili olarak “bizden önce ölmüş olanlar” yani tecrübe delili ortaya konamaz. Zira bizden önce herkesin ölmüş olması bizim de öleceğimiz anlamına gelmez. Ayrıca bizden önceki herkesin ölmüş olduğuna dair elimizde kesin delil bulunmamaktadır. Kaldı ki ölümsüzlük insan zihni açısından imkânsız olsa idi hiç kimse ölümsüzlük peşinde koşmazdı. Kaldı ki müslümanların inancına göre Hz. İsa (as) hala ölmemiştir ve bizim gibi yaşamaktadır.

Böyle bir soruya, “Her nefis ölümü tadacaktır” (Al-i İmran Suresi: 185) ayetiyle de evrensel bir cevap veremezsiniz. Zira bu sefer de ayete inanmıyorum diyen birileri çıkabilir. “Hiç ölmeyeceğim” diyen bir insana akli kesinlikle “öleceksiniz” demeniz mümkün değildir. Bu tespite rağmen insanların tamamının öleceğini kabul etmesi nasıl mümkün olmuştur?

Yeniden ayete dönelim: “Her nefis ölümü tadacaktır.” Her ne kadar ayetin reddedilmesi mümkün ise de ayetin haber verdiği “ölüm” gerçeğinin hem de insanın içinde sonsuza kadar yaşama arzusu bulunmasına rağmen kabul edilmesi insanoğlunun temelde Peygamberlerin getirmiş olduğu haberlerin (bilgilerin) zaruri bilgi olarak kabul ettiğini gösterir. İnsanlar, inananı ve inanmayanı ile peygamberlerin asla yalan söylemediklerini, tüm vaatlerinin gerçek olacağını hem duyusal hem aklen bilmektedir. Bu durum insanların nefislerine yerleştirilmiştir. Eğer aksi bir durum olsa idi her ne kadar peygamberlik aklen muhkem delillere dayansa da bir takım mantık oyunlarıyla peygamberleri inkâr etmek mümkün olabilirdi.
bottom of page